Couldnt find index pliki
Couldnt find index pliki
Couldnt find index grupa
Couldnt find index pliki
Couldnt find index grupa
Couldnt find index pliki
Couldnt find index grupa
Couldnt find index pliki
Couldnt find index grupa
Téléchargements | Parker Poland

Téléchargements

Obtenez des documents

Téléchargements
Parker Ribs

Have questions? Get in touch.

Newsletter

Parker Poland Sp. z o.o.

  ul. Firmowa 30,

  05-152 Cząstków Polski, Poland

Contact

  +48 22 785 11 11

  +48 22 785 09 99

  parker@parker.com.pl

Follow us

Parker Poland Sp. z o. o.  realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest:” Dofinansowanie  do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego  we wniosku o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”.
Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN